Kontakt

Sídlo spoločnosti a poštová adresa:

SCON s.r.o.
Hlavná 646
951 78  Kolíňany

IČO : 36803600
DIČ : 2022414570
DIČ DPH : SK2022414570
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK59 0900 0000 0051 4143 7575

Okresný súd Nitra, odd.s.r.o. vl.č. 20263/N

Konateľ spoločnosti: Mgr. Tibor Vraniak
E-mail: scon@scon.sk
tel.: 0905 424 762

Ekonomické oddelenie: Monika Jančová
E-mail: monika.jancova@scon.sk
tel.: 0915 780 653

Účtovnícke oddelenie: Ing. Mária Hrušková
E-mail: hruskova1960@gmail.com
tel.: 0905 226 753

Cenár, kalkulant: Ing. Pavol Miček
E-mail: pavol.micek.scon@gmail.com
tel.: 0915 780 603