Úvod

Spoločnosť SCON, s.r.o. sme založili v roku 2007 ako nástupnícku firmu spoločnosti Rekomont – Uni, s.r.o. (vznik v roku 1998) a Kovostav- Vraniak Tibor (vznik v roku 1994), ktorá má na slovenskom stavebnom trhu svoju tradíciu o čom svedčí množstvo zrealizovaných stavieb.

 

Už 10 rokov ponúkame svojim zákazníkom všetko pre kompletnú realizáciu stavby. Vždy vieme reagovať aj na najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov. Svoju pozíciu si chceme aj naďalej upevňovať kvalitne odvedenou prácou a ústretovým prístupom k zákazníkom. Naším úspechom je vysoká technická profesionalita, schopnosť zrealizovať akékoľvek požiadavky zákazníkov vo vysokej kvalite a v dohodnutých termínoch.

 

Predmetom činnosti našej spoločnosti je realizácia všetkých druhov stavieb od rekonštrukcií rodinných domov, výstavby pešej zóny, občianskej a bytovej výstavby, jej technickej vybavenosti, rekonštrukcie a výstavby priemyselných objektov. Pri výstavbe používame moderné technológie, pružne reagujeme a prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu.

 

Za našich zákazníkov sme schopní prevziať všetky požiadavky na výstavbu – od projektovej prípravy, inžinierskej činnosti cez dodávku hrubej stavby až po kompletné dokončenie ako je elektroinštalácia, kúrenie, vodoinštalácia, obklady, dlažby vrátane podlahových krytín, technických zariadení, sanitárnej techniky a vybavenia interiérov a tiež kolaudácie. Naša spoločnosť je schopná zrealizovať všetky stavebné zákazky na kľúč, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie. Pre realizácie stavieb máme svojich stavbyvedúcich , ktorí spĺňajú odborné požiadavky.

 

Všetky spomenuté skutočnosti zabezpečujú našej spoločnosti bezproblémovú realizáciu stavebných diel či už štátnych, verejných a súkromných investorov pre rozvoj ich podnikateľských aktivít. Všetkým zákazníkom garantujeme špičkovú kvalitu zrealizovaných prác, dodržanie termínov a konkurencieschopné ceny.